Motor accu

Accu algemene informatie over accu’s
De accu is het hart van de elektrische installatie en dient om tijdelijke belastingpieken op te vangen en het elektrisch starten mogelijk te maken. Uitsluitend loodaccu’s worden toegepast. Deze accu’s zijn opgebouwd uit cellen, drie cellen voor 6-volts accu’s en zes cellen voor 12-volts accu’s. In elke cel bevinden zich enkele loodplaten, meestal uitgevoerd als een soort wafel, welke door kunststofstrippen van elkaar gescheiden zijn. De platen vormen om en om plus- of minpolen, en platen van gelijke polariteit zijn met elkaar verbonden. De cellen staan in serie en zijn doorgaans ingebouwd in een accubak van doorzichtige kunststof. De ruimte tussen de platen is gevuld met het zgn. elektroliet, in ditgeval verdund zwavelzuur. Omdat zwavelzuur een hogere soortelijke massa heeft dan water en omdat tijdens het ontladen van een accu zwavelzuur zich met lood en loodoxide verbindt, tot loodsulfaat en water, waardoor het zwavelzuurgehalte afneemt, kan door de soortelijke massa van het elektroliet vast te stellen de ladingstoestand van de accu bepaald worden. Dit vaststellen van de soortelijke massa geschiedt met een zuurweger.

Onderstaande tabel geeft de soortelijke massa, afhankelijk van de ladingstoestand:

Wanneer de ladingstoestand van een accu te wensen overlaat kan deze door laden met een acculader of door het maken van een lange rit weer op het juiste peil gebracht worden. Tijdens het laden wordt water ontleed in waterstof en zuurstof; het waterstofgas, ook wel knalgas genoemd, is explosief en de ruimte waar een accu geladen wordt moet dan ook geventileerd worden, terwijl open vuur (sigaret) in de nabijheid van een onder lading staande accu vermeden moet worden. Door deze ontleding van water door laden, dat ook onder het rijden geschiedt en door verdamping zal het zuurpeil in de accu zakken. Omdat alleen het water verdwijnt mag ook alleen water bijgevuld worden. Hiervoor mag uitsluitend gedestilleerd water gebruikt worden omdat leidingwater chloor en andere verontreinigingen bevat dle slecht zijn voor de accu.

Optimaal gebruik van een motor accu

Bij niet gebruik van de accu gedurende langere tijd (bijv. bij winterstalling van de motor) is het raadzaam om de accu minstens elke maand volledig met een acculader op te laden teneinde sulfateren van de platen tegen te gaan. Wordt de accu nl. te ver ontladen dan gaat het gevormde loodsulfaat kristalliseren, zet zich als een grijs/groene laag op de platen af. Dit noemt men sulfateren. Door deze afzetting kan het onderliggende deel van de plaat niet meer actief zijn en hierdoor neemt de capaciteit van de accu af. Bij vergaande sulfatering moet de accu vervangen worden. Hiervoor heeft Motorzaak nieuwe accu’s in de aanbieding. Deze accu’s hebben een lange levensduur. Neem contact op met Motorzaak en vraag naar de mogelijkheden voor een nieuwe motoraccu.